Disclaimer

LD Seating Nederland besteed alle mogelijke zorg aan actuele en  correcte informatie op deze website.
We spannen ons ook in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website.

Ondanks al onze zorg kunnen we aan de informatie op deze website geen rechten ontleden.
We kunnen niet garanderen dat onze website foutloos functioneert en continu toegankelijk is.
We zijn nimmer aansprakelijk voor schade door misbruik van derden, onjuiste of onvolledige informatie op deze website.
Ook is LD Seating Nederland niet verantwoordelijk over de gelinkte websites.

We behouden ons het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen.
We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van niet tijdig ontvangen of verwerken van berichten.

We respecteren uw privacy en zullen er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Voor al onze dealers is ook de uitgebreid eigendomsvoorbehoud en leveringsvoorwaarden van toepassing.
Deze zijn kosteloos opvraagbaar.